Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy.
numer postępowania: 38/FZP/DM/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy w obrębie: 1) Zatoki Puckiej Zewnętrznej (Hel i Jastarnia) - zadanie nr 1*, 2) Zatoki Puckiej Zewnętrznej (Mechelinki) - zadanie nr 2*, 3) Zalewu Puckiego - zadanie nr 3*, 4) Zalewu Wiślanego - zadanie nr 4*, 5) Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej (Sopot, Gdańsk Brzeźno) – zadanie nr 5*, 6) Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej (Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Kąty Rybackie) – zadanie nr 6* 7) Ujścia Wisły Przekop – zadanie nr 7*, 8) Zalewu Szczecińskiego – zadanie nr 8*, 9) Zalewu Kamieńskiego – zadanie nr 9* 10) Ujścia Dziwny – zadanie nr 10* 11) Ujścia Świny – zadanie nr 11*. w miejscach, czasie i na warunkach szczegółowo podanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
kod CPV: 60651000-6 - wynajem jednostek pływających wraz z załogą.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-05-16
data wszczęcia procedury: 2018-05-16
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232