Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy na obszarze Zatoki Puckiej.
numer postępowania: 42/FZP/ NO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy w podziale na zadania: a) Zadanie 1 – pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych MIR-PIB w obrębie Zatoki Puckiej Zewnętrznej (Mechelinki, rejon kolektorów) dostarczenia na ląd prób w postaci wybranych z sieci, żywych ryb b) Zadanie 2 - pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych MIR-PIB na obszarze strefy przybrzeżnej w rejonie Władysławowo – Rozewie i dostarczenia na ląd prób w postaci wybranych z sieci, żywych ryb c) Zadanie 3 – pomoc w realizacji połowów badawczych ichtioplanktonu, prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zatoki Puckiej Wewnętrznej d) Zadanie 4 - wynajem kutra hydrograficznego i pomoc w realizacji poboru prób i połowów badawczych na obszarze Zatoki Puckiej w miejscach, czasie i na warunkach szczegółowo podanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. * Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
kod CPV: 60651000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-04
data wszczęcia procedury: 2018-06-04
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:20
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232