Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie udziału jednostki rybackiej Wykonawcy, w ramach realizacji projektu pt.” Ocena możliwości poprawy selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim”
numer postępowania: 41/FZP/ NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy w obrębie Zalewu Szczecińskiego Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia na ww. akwenie 2 żaków będących w dyspozycji Wykonawcy w całym okresie podanym w ROZDZIALE VI. W ww. okresie Wykonawca przeprowadzi ok. 20 rejsów z udziałem obserwatora – pracownika Zamawiającego. Zatrzymane w trakcie połowów badawczych ryby poniżej wymiaru ochronnego stanowić będą własność Zamawiającego. Ryby powyżej wymiaru ochronnego zatrzymane w trakcie połowów badawczych pozostają własnością Wykonawcy. Zamawiający posiada Zezwolenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na połowy badawcze w ramach realizacji projektu. Zasady i sposób realizacji przedmiotu zamówienia są szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 3 do zaproszenia.
kod CPV: 60651000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-04
data wszczęcia procedury: 2018-06-04
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 12:25:17
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232