Szukaj:
nazwa przetargu: Usługi Społeczne: Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.
numer postępowania: US/18/FZP/ DO/2018
tryb przetargu: zamowienie na uslugi spoleczne
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę osobiście w Gdyni i poprzez partnerów medycznych w Szczecinie i Świnoujściu na rzecz Zamawiającego usługi medycznej w postaci świadczeń zdrowotnych, w tym usług Medycyny Pracy, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-06
data wszczęcia procedury: 2018-06-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:34
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232