Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem
numer postępowania: PN/05/FZP/NO/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu odwróconego badawczego z wyposażeniem do fluorescencji, kontrastem Nomarskiego i kamerą cyfrową. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
kod CPV: 38510000-3
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-15
data wszczęcia procedury: 2018-06-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-23 14:15:21
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232