Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług serwisu technicznego systemu zasilania gwarantowanego oraz prowadzenie działań, które zapewnią Zamawiającemu gwarantowane, nieprzerwane zasilanie poprzez niezawodną pracę systemu zasilania
numer postępowania: 44/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie nr 1- Serwis techniczny w okresie pogwarancyjnym Systemu Zasilania Gwarantowanego w Morskim Instytucie Rybackim- Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.* b) Zadanie nr 2- Serwis techniczny w okresie pogwarancyjnym Systemu Zasilania Gwarantowanego w Akwarium Gdyńskim, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia.* Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 -wzór umowy. * Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
kod CPV: CPV - 50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-15
data wszczęcia procedury: 2018-06-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:44
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232