Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa chłodziarek do wody słodkiej i słonej
numer postępowania: 43/FZP/NO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk chłodziarek do wody słodkiej i słonej o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy
kod CPV: CPV - 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-15
data wszczęcia procedury: 2018-06-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:05
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232