Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa IV -Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
numer postępowania: 48/FZP/ NE/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia i złożenia wniosku aplikacyjnego planowanego do dofinansowania w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa IV -Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia do składania ofert i załączników do niego.
kod CPV: 71.24.10.00-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-28
data wszczęcia procedury: 2018-06-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:01:43
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232