Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników do pyrosekwencjonowania
numer postępowania: 46/FZP/ NB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do pyrosekwencjonowania do zastosowania w aparacie PyroMark Q48 Autoprep.
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-29
data wszczęcia procedury: 2018-06-29
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:02:43
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232