Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego In
numer postępowania: 50/FZP/NE/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego In
kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-07-09
data wszczęcia procedury: 2018-07-09
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 13:07:13
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232