Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie, montaż i dostawa dwóch laboratoryjnych stanowisk do mycia dla Stacji terenowej Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu
numer postępowania: 45/FZP/ NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zmontowanie dwóch laboratoryjnych stanowisk do mycia dla Stacji terenowej Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu oraz udzielenie min 24 mies. gwarancji na zainstalowane meble. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załącznikach do zaproszenia: załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 3 – wzór umowy.
kod CPV: 39180000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-07-17
data wszczęcia procedury: 2018-07-17
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:01:25
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232