Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
numer postępowania: PN/19/FZP/FG/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
kod CPV: 18100000-0 18800000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-07-18
data wszczęcia procedury: 2018-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-23 14:04:13
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232