Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: obsługa serwisowa systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w Akwarium Gdyńskim – MIR-PIB , w tym instalacji wody lodowej oraz instalacji zasilania
numer postępowania: 54/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa, systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w Akwarium Gdyńskim, w tym instalacji wody lodowej oraz instalacji zasilania. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia zawierają załączniki do zaproszenia:  załącznik nr 2 Formularz rzeczowo-cenowy,  załącznik nr 3A – zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji objętych umową,  załącznik nr 3B - zestawienie urządzeń instalacji wody lodowej i klimakonwektorów objętych umową, Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach do zaproszenia w tym we wzorze umowy – załącznik nr 4.
kod CPV: 50712000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-07-27
data wszczęcia procedury: 2018-07-27
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-05 09:30:01
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232