Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 56/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego z następujących lokalizacji: 1) Zakład Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 2) Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 3) Akwarium Gdyńskie MIR-PIB w Gdyni, al. Jana Pawła II 1, 4) Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu, Magazyn Wysokiego Składowania, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Przedmiot zamówienia i warunki świadczenia usługi szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, każdy Wykonawca musi złożyć jedną ofertę dla wszystkich ww. w pkt 1)-4) lokalizacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
kod CPV: 42912310-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-03
data wszczęcia procedury: 2018-08-03
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 16:43:51
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232