Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa, montaż i konfiguracja zestawu zasilacza UPS dla Zakładu Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB w Gdyni
numer postępowania: 49/FZP/ NC/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja zestawu zasilacza UPS dla Zakładu Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę UPS do siedziby Zamawiającego, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, VII p. pok. 733 - wentylatornia, 2) uzgodnienie z Zamawiającym warunków podłączenia, 3) rozpakowanie i montaż UPS, 4) posprzątanie po wykonanym montażu i instalacji, 5) konfigurację i podłączenie urządzeń zasilanych przez UPS, 6) przeszkolenie 3 osób ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacyjnej UPS, 7) udzielenie gwarancji, 8) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych we wzorze umowy. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załącznikach do zaproszenia: załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 3 – wzór umowy.
kod CPV: 30237280-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-03
data wszczęcia procedury: 2018-08-03
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:16:05
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232