Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa 3 chłodziarek do wody słodkiej i słonej
numer postępowania: 55/FZP/ NO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk chłodziarek do wody słodkiej i słonej o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 i 3 do zaproszenia
kod CPV: 39711100-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-03
data wszczęcia procedury: 2018-08-03
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 12:23:03
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232