Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do spektroskopów do prac badawczych i naukowych
numer postępowania: 58/FZP/NC/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do spektroskopów do prac badawczych i naukowych. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego do Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w Załączniku 2 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji dostawy zawarte są w Załączniku 3 do zaproszenia (wzór umowy).
kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-28
data wszczęcia procedury: 2018-08-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 08:17:46
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232