Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 250 stanowisk komputerowych.
numer postępowania: 61/FZP/FI/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawy licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 250 stanowisk komputerowych. Zamawiający posiada obecnie licencję oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite dla 250 urządzeń. Wyłoniony w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawca dostarczy stosow-ny klucz produktu umożliwiający jego aktywację. Zasady realizacji umowy opisane są w załączniku nr 2 – wzór umowy.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-29
data wszczęcia procedury: 2018-08-29
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 08:17:17
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232