Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli morskiej do akwariów rafowych.
numer postępowania: 62/FZP/DH/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli morskiej Aquaforest w ilości 200 worków po 25kg do akwariów rafowych. Dostawa w dwóch transzach: pierwsza – 2000kg - do dwóch tygodni od podpisania umowy, druga – 3000kg – do końca listopada 2018r.
kod CPV: 14420000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-08-29
data wszczęcia procedury: 2018-08-29
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 08:17:31
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232