Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „Dostosowanie pomieszczenia magazynu w budynku C należącym do MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”
numer postępowania: 63/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „Dostosowanie pomieszczenia magazynu w budynku C należącym do MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-03
data wszczęcia procedury: 2018-09-03
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 08:16:56
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232