Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na remont i aranżacja pomieszczeń sanitarnych wraz z aranżacją pomieszczeń na poziomie 500 i 700 w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/23/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Remont i aranżacja pomieszczeń sanitarnych wraz z aranżacją pomieszczeń na poziomie 500 i 700 w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: CPV 45450000-1, CPV 45453000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-10
data wszczęcia procedury: 2018-09-10
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04 11:55:25
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232