Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 66/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Przedmiot umowy obejmuje realizacje następujących prac: 1) dostawa klimatyzatora do siedziby Zamawiającego,81-332-Gdynia, ul. Kołłątaja 1, pok.603 (VI piętro) 2) wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzania skroplin, 3) sprawdzenie szczelności (wykonanie testów) układu chłodzącego i odprowadzania skroplin, 4) uruchomienie urządzeń i sprawdzenie poprawności ich działania, 5) wykonanie pomiarów elektrycznych i wydajności chłodniczej urządzeń, 6) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 7) posprzątanie pomieszczenia z pozostawionych odpadów (styropian, folie, elementy instalacji, itp.) 8) podstawowe przeszkolenie pracowników zamawiającego (min. 2 osób) w zakresie użytkowania i konserwacji urządzenia, 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej (z naniesieniem na rzutach kondygnacji budynku miejsc instalacji urządzeń, tras zasilania elektrycznego, obiegu czynnika chłodzącego oraz odprowadzenia skroplin).
kod CPV: 39711100-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-10
data wszczęcia procedury: 2018-09-10
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 15:27:55
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232