Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II
numer postępowania: 66/FZP/ NC/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego do Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Dostawy będą realizowane, w terminie podanym w ROZDZIALE VI. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy przynajmniej 1 dzień roboczy przed dostawą. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia podano w Załączniku 2 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji dostawy zawarte są w Załączniku 3 do zaproszenia (wzór umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań podanych w Załączniku 2 do zaproszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-12
data wszczęcia procedury: 2018-09-12
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-19 10:31:49
kontakt:
faks: 48 5873 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232