Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr 69/FZP/FGB/2018, którego przedmiotem jest remont pokrycia dachu budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 69/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.
kod CPV: CPV - 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-24
data wszczęcia procedury: 2018-09-24
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 10:37:59
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232