Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w zliofilizowanych próbkach ryb
numer postępowania: 71/FZP/ NC/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) w 37 zliofilizowanych próbkach ryb, oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w 38 zliofilizowanych próbkach ryb dla potrzeb Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 73210000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-28
data wszczęcia procedury: 2018-09-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-09 12:38:01
kontakt:
faks:
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232