Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu
numer postępowania: 73/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
kod CPV: 90620000-9 – Usługi odśnieżania
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-10-05
data wszczęcia procedury: 2018-10-05
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 08:02:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232