Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych
numer postępowania: 74/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.
kod CPV: CPV - 31682000-0, 31500000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-10-11
data wszczęcia procedury: 2018-10-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-14 08:17:59
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232