Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego
numer postępowania: 95/FZP/NO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego. ŁM MIR 2. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w treści zaproszenia do składania ofert
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-11
data wszczęcia procedury: 2018-12-11
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 14:58:24
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232