Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
numer postępowania: PN/30/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.
kod CPV: 45331210-1; 45331220-4; 45331200-8
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-12
data wszczęcia procedury: 2018-12-12
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 08:57:24
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232