Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: usługi pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica
numer postępowania: 100/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy usługi pełnienia wacht portowych na statku naukowo-badawczym r/v Baltica. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w treści zaproszenia do składania ofert
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-19
data wszczęcia procedury: 2018-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-27 14:56:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232