Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń 12A i 12B na salę dydaktyczna w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy ul. Jana Pawła II 1
numer postępowania: PN/31/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa pomieszczeń 12A i 12B na salę dydaktyczna w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy ul. Jana Pawła II
kod CPV: 45331210-1; 45331220-4; 45331200-8
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-27
data wszczęcia procedury: 2018-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 12:41:23
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232