Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa kabla trałowego (lina stalowa) 6x19 – 2 x 500mb (markowany co 25 mb) wraz z transportem na statek ”Baltica”.
numer postępowania: 93/FZP/FGE/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr 93/FZP/FGE/2018, którego przedmiotem jest dostawa kabla trałowego (lina stalowa) 6x19 – 2 x 500mb (markowany co 25 mb) wraz z transportem na statek ”Baltica”.
kod CPV: CPV - Liny i osprzęt rybacki
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-27
data wszczęcia procedury: 2018-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 08:57:07
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232