Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa wykonania remontu międzysezonowego SY STYNKA II.
numer postępowania: 101/FZP/NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia przedmiotem j jest usługa wykonania remontu międzysezonowego SY STYNKA II dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 50241000-6 - USŁUGI NAPRAW I KONSERWACJI W ZAKRESIE STATKÓW
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-01-04
data wszczęcia procedury: 2019-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 08:57:48
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232