Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: przedłużenie licencji na oprogramowanie na 2019 r.
numer postępowania: 02/FZP/ FI/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznych licencji w podziale na 2 zadania: a. dla zadania nr 1*) - FortiGate wraz ze wsparciem technicznym producenta UTM Protection (dawniej UTMBundle), b. dla zadania nr 2*) - oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe dla systemu pocztowego na 400 skrzynek pocztowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załącznikach do zaproszenia: 1) załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik 2 – wzór umowy.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-01-10
data wszczęcia procedury: 2019-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 14:16:41
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232