Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim dla Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB z siedzibą w Szczecinie
numer postępowania: 23/FZP/ DSZ/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim dla Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon E, 71-550 Szczecin Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku B do niniejszego zaproszenia i we wzorze umowy (załącznik 3).
kod CPV: 79900000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-03-29
data wszczęcia procedury: 2019-03-29
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-14 07:54:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232