Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego
numer postępowania: 11/FZP/ DM/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) obsługa łodzi MIR-4 w zakresie wystawienia dostarczonych przez zleceniobiorcę narzędzi połowowych w postaci 5-pałąkowych żaków. 2) obsługa żaków w ciągu sezonu badawczego (20.04 – 30.10.2019) polegająca na wybieraniu złowionych węgorzy z żaków, 3) przechowanie złowionych ryb w wodzie lub mrożenie. Oznaczanie prób zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy, 4) nadzorowanie sprawności technicznej jednostki ŁM MIR 4 (bieżąca opieka nad łodzią oraz w trakcie remontu, zapewnienie bezpieczeństwa łodzi w trakcie postoju w porcie Kamionek Wielki, utrzymanie sprawności technicznej łodzi umożliwiającej jej bieżącą eksploatację. Rozliczanie się z użytego paliwa raz w miesiącu, 5) sprawowanie jednoosobowego kierownictwa jednostki ŁM MIR 4 w imieniu MIR-PIB podczas rejsów.
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-04-02
data wszczęcia procedury: 2019-04-02
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-14 07:28:35
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232