Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych
numer postępowania: 19/FZP/ NB/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych, które odbędzie się 15.05.2019 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym, 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1. Usługa będzie świadczona w budynku MIR-PIB w holu głównym przed Salą Demela, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę cateringową w godzinach od w godz. 9:00-15:30, w ramach której zostaną zaserwowane przekąski i potrawy podczas dwóch przerw kawowych oraz lunchu. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.
kod CPV: 55300000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-04-10
data wszczęcia procedury: 2019-04-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 11:49:05
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232