Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa i instalacja barierki stalowej na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
numer postępowania: 27/FZP/DH/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja barierki stalowej na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
kod CPV: 98395000-8 Usługi ślusarskie
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-04-26
data wszczęcia procedury: 2019-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 14:39:28
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232