Szukaj:
nazwa przetargu: Kompleksow dostaw i dystrybucj energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy al. Jana Pawła II 1oraz Bosmanacie Portu we Fromborku
numer postępowania: PN/15/FZP/FG/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: świadczenie kompleksowe zawierające elementy dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.06.2019r. do 31.12.2019r. na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych: a) Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; b) Akwarium Gdyńskie MIR-PIB al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, c) Bosmanat Portu ul. Portowa 2, 14-530 Frombork, 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-06
data wszczęcia procedury: 2019-05-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-24 10:05:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232