Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: usługi nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta
numer postępowania: 28/FZP/ NC/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta oraz usług doradztwa związanego z użytkowaniem zwierząt do celów projektów badawczych i hodowli realizowanych przez Zamawiającego.
kod CPV: 85200000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-08
data wszczęcia procedury: 2019-05-08
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17 13:41:01
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232