Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB w podziale na 2 zadania.
numer postępowania: 31/FZP/FG/ DSZ/NSW/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1. Świadczenie usług pocztowych. 2. Świadczenie usług kurierskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych tj. każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załącznikach do niniejszego zaproszenia
kod CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie 64110000-0 – Usługi pocztowe
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-09
data wszczęcia procedury: 2019-05-09
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 08:38:20
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232