Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie usługi druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
numer postępowania: 34/FZP/DH/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie biletów wstępu dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i dostarczenie ich do Akwarium Gdyńskiego na adres: al. Jana Pawła II 81-345 Gdynia. Bilety – w formie ciągłej taśmy nawiniętej na rolkę - mają być wykonane techniką fleksograficzną. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt nadruku po zawarciu umowy - w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
kod CPV: 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-15
data wszczęcia procedury: 2019-05-15
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 08:33:29
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232