Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.”
numer postępowania: 37/FZP/ NO/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie Projektu zawierającego przygotowanie opracowań i dokumentów określonych w Załączniku nr 2 do umowy, rozdz. II, 2) udział wraz z Zamawiającym w uzgodnieniach projektów budowlanych oraz zastosowanych w nim rozwiązań pod względem zgodności z dokumentacją technologiczną z pkt 1), 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych opracowań projektowych z pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-22
data wszczęcia procedury: 2019-05-22
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 18:35:24
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232