Szukaj:
nazwa przetargu: Wykonanie posadzki w pomieszczeniach biurowych na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni
numer postępowania: PN/17/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Wykonanie posadzki w pomieszczeniach biurowych na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni
kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-29
data wszczęcia procedury: 2019-05-29
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-19 13:55:01
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232