Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą na czas „obrad grupy roboczej ICES ds. Połowów Komercyjnych (ICES WGCATCH 2019)
numer postępowania: 32/FZP/ NB/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal konferencyjnych wraz z obsługą w hotelu znajdującym się w centrum Gdańska, w celu organizacji obrad grupy roboczej ICES ds. Połowów Komercyjnych, WGCATCH, w terminie od 04.11.2019 do 08.11.2019. W spotkaniu będzie brało udział ok. 30 osób. Narada będzie się rozpoczynała każdego dnia o godz. 9:00, a kończyła o 18:00, z wyjątkiem ostatniego dnia, w którym zakończenie nastąpi ok. godz. 13:00. Podczas konferencji należy przewidzieć dwie przerwy kawowe dziennie. Każdego dnia w godzinach 13:00 – 14:00 będzie przerwa obiadowa, którą uczestnicy organizują we własnym zakresie. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 2 do zaproszenia – wzór umowy.
kod CPV: 55300000-3 60000000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-03
data wszczęcia procedury: 2019-06-03
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 08:38:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232