Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym oraz Akwarium Gdyńskim
numer postępowania: 41/FZP/FG/DH/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym oraz Akwarium Gdyńskim w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 1 i 2 do zaproszenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: ZADANIE 1. Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. ZADANIE 2. Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II nr 1 w Gdyni Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.
kod CPV: CPV – 50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-04
data wszczęcia procedury: 2019-06-04
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-31 08:37:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232