Szukaj:
nazwa przetargu: Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.
numer postępowania: PN/20/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: REMONT TARASU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRADY ORAZ REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
kod CPV: (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-10
data wszczęcia procedury: 2019-06-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 08:05:42
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232