Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskie
numer postępowania: 43/FZP/FG/DH/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statku R/V Baltica
kod CPV: CPV 90511000-2 – Usługi wywozu odpadów
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-12
data wszczęcia procedury: 2019-06-12
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-09 12:27:14
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232