Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
numer postępowania: US/25/FZP/FG/DH/2019
tryb przetargu: zamowienie na uslugi spoleczne
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 750 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-19
data wszczęcia procedury: 2019-06-19
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-13 13:39:47
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232