Szukaj:
nazwa przetargu: Przebudowa pomieszczeń X kondygnacji w budynku B MIR-PIB oraz utrzymanie potencjału badawczego pomieszczeń 920, 921, 921A i 921B w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 (Centrum/SPRZĘT/17)
numer postępowania: PN/27/FZP/FGB/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń X kondygnacji w budynku B MIR-PIB oraz utrzymanie potencjału badawczego pomieszczeń 920, 921, 921A i 921B w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 (Centrum/SPRZĘT/17)
kod CPV: (CPV): 45000000-7, 45110000-1, 45262500-6, 45442100-7, 45400000-1, 45330000-9, 45311200-2, 45421152-4, 45432130-4.
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-19
data wszczęcia procedury: 2019-06-19
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 08:41:45
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232